Předváděcí jízdy - YAMAHA CENTRUM

 
 

Přemýšlíte o koupi nového motocyklu nebo skútru Yamaha (dále jen celku), ale rádi by jste se napřed s vybraným strojem blíže seznámili? Nyní máte při svém rozhodování jedinečnou šanci! Umožníme Vám předváděcí jízdu na Vámi vybraném modelu a poskytneme veškeré informace, které Vás zajímají. Předváděcí jízda je možná na dobu 2 hodin a ujetí max. 100 km, nedodržením sjednaných podmínek zápůjčky bude řešeno smluvní pokutou sjednanou ve výpůjční smlouvě.
Poplatek za umožnění předváděcí jízdy je 1.000,- Kč, který Vám bude následně odečten jako sleva při nákupu nového motocyklu, skútru i ATV Yamaha, ale můžete využít i jako slevu při nákupu příslušenství Yamaha na naší prodejně, ale pouze v den, kdy absolvujete testovací jízdu.
Většina předváděcích vozidel bude k zapůjčení od 1. dubna 2019.

Co je možné vyzkoušet a jaká je jistota (dále jenom kauce) za zapůjčení:

 • NIKEN KAUCE 40.000 Kč
 • MT10SP KAUCE 45.000 Kč
 • MT09 KAUCE 30.000 Kč
 • MT07 KAUCE 25.000 Kč
 • MT03 KAUCE 15.000 Kč
 • MT125 KAUCE 15.000 Kč
 • TRACER900 KAUCE 30.000 Kč
 • TRACER700 KAUCE 25.000 Kč
 • XSR700 KAUCE 25.000 Kč
 • XMAX300 KAUCE 15.000 Kč
 • NMAX125 KAUCE 10.000 Kč
 • KODIAK 350 4WD na RZ KAUCE 30.000 Kč

Jak se to dá udělat?

Na základě telefonického nebo osobního kontaktu a sdělení nezbytných údajů si můžete rezervovat Vámi vybraný model předváděcího vozidla, datum a přesný čas zapůjčení nebo předvedení vozidla. Zájemce o jízdu musí mít pro předváděcí jízdu k dispozici vlastní motocyklové oblečení, přilbu a rukavice.

Podmínky zapůjčení ke zkušební jízdě:

1. Zájemce o jízdu předloží doklad totožnosti a řidičský průkaz a současně podepíše prohlášení že:

 • je držitelem platného řidičského oprávnění k řízení osobních motorových vozidel odpovídající skupiny
 • je plně způsobilý k řízení motorového vozidla a nepožil před jízdou žádné alkoholické nápoje ani látky (např. omamné či psychotropní), které by ho vylučovaly z řízení motorových vozidel.
 • není mu známá žádná další okolnost, která by ho vylučovala z řízení motorových vozidel.(nemoc, zákaz činnosti atd.)
 • byl dealerem seznámen s organizací a trasou předváděcí jízdy
 • nebude provádět žádné zásahy na předváděcím vozidle (zejména motoru, brzdách, kolech)

2. Dále se zájemce zavazuje:

 • dodržovat dopravní předpisy platné v České republice.
 • v případě dopravní nehody nebo poškození vozu zajistit sepsání policejního protokolu.
 • uhradit ze složené kauce veškeré náklady pro případnou opravu poškozeného předváděcího vozidle překračující pojistné plnění a plnou výši spoluúčasti.
 • dodržovat pokyny zaměstnanců dealerství spol. PEMM Brno, s r.o.
 • učinit veškerá opatření vedoucí ke znemožnění poškození nebo znečištění předváděcího vozidle nebo jeho součástí.

3. Kauce:
Zájemce o jízdu složí dealerovi kauci na zapůjčení předváděcího vozidla v příslušné výši. (viz seznam celků s uvedenými částkami.). Částka bude vrácena v plné výši při předání předváděcího vozidla zpět v nepoškozeném stavu po ukončení předváděcí jízdy. V případě poškození předváděcího vozidla bude kauce použita na pokrytí způsobených škod nebo na krytí spoluúčasti havarijního pojištění. Případná způsobená škoda bude vyčíslena dle ceníku náhradních dílů a servisních prací YAMAHA. Přijetí kauce je uživateli potvrzeno na zápůjční smlouvě, kde bude i přesně specifikován stav celku.